Uppdrag & Event

På jakt efter någon som kan levandegöra historia för många olika målgrupper? Matilda tar sig mer än gärna an uppdrag som föreläsare, moderator, researcher, kursledare eller liknande. Urval av genomförda uppdrag:  

 

Egna evenemang

Matilda arrangerar också event på egen hand – ofta på temat lokalhistoria. Sedan 2018 erbjuder hon stadsvandringar i och runt Karlskrona under varumärket Stadsvandringar Karlskrona. Genom sina stadsvandringar försöker hon bredda historieskrivningen av världsarvsstaden Karlskrona genom att prata om platser, personer och teman som hamnat i skymundan.  Guideturerna handlar bland annat om Karlskronas historiska kvinnor, arbetarklassens fabriker och dödliga farsoter som har drabbat staden. Matildas stadsvandringar är öppna för allmänheten men går även att boka för privata grupper.

 

I december 2020 lanserade Matilda den första upplagan av en lokalhistorisk skattjakt kallad Världsarvsjakten. Med hjälp av en ”skattkarta” ska deltagarna hitta utvalda platser i staden och samla ledtrådar samtidigt som de lär sig mer om de olika platsernas historia. Världsarvsjakten har hittills arrangerats två gånger och genomförs i samarbete med flera lokala företag i Karlskrona. Den har blivit en otroligt uppskattad aktivitet för alla åldrar.